Regler

Indgåelse af behandlingsaftale pr 1. april 2018, er flg gældende

 

Aftalen

 

Der vil i forbindelse af indgåelse af aftale vil der blive fremsendt en faktura på første hverdag efter indlæggelse, på den fulde behandling

 

Den ansvarlige vedstår med indgåelsen af denne aftale at skylde ovennævnte beløb, som betales senest i henhold til ovenstående frist. I modsat fald kan dette dokument tjene til tvangsfuldbyrdelse, jvf. retsplejelovens § 478.

 

Honoraret dækker alle udgifter til behandlingsforløbet omfattende indkvartering, kost, vitamin- og kosttilskud, undervisningsmaterialer, rådgivning og terapi, samt læge- og helbredsundersøgelse, ligesom medicin i forbindelse med eventuel afgiftning er inklusiv. Anden form for eventuel lægeordineret medicin eller personlige plejemidler er eksklusiv.

 

Afbrydelse af behandlingsforløb:

 

Den ansvarlige er ligeledes indforstået med, at hvis personen forlader og afbryder behandlingen i utide, sker det helt på eget ansvar, og under følgende regler.

 

Der er 7 dages fortrydelsesret fra indskrivningstidspunktet, herefter er aftalen fuldt bindende og der vil ikke ske nogen refusion, hverken ved afbrud eller bortvisning. Kun i ganske særlige tilfælde kan refusion ske, og alene ledelsen kan afgøre dette. Hvis behandlingen afbrydes i fortrydelsesperioden, vil refusion i behandlingshonorar finde sted efter følgende regler:

 

Det gode liv beregner sig et indskrivningsgebyr på kr. XXXX + opholds-/behandlingshonorar for det faktiske antal påbegyndte døgn klienten har været indskrevet, således at de afregnes med Kr. XXXX.- pr. påbegyndt døgn., dog max 7 døgn, da ellers fortrydelsesretten er overskredet.

 

Tavshedspligt og husregler

 

Undertegnede patient er samtidig hermed gjort bekendt med behandlingens mål. Patienten er desuden indforstået med at respektere de gældende hus-regler og fuldt ud respektere kravet om tavshedspligt og anonymitet omkring mine medpatienters forhold og identitet. Orientering om patientens rettigheder og pligter samt husregler er udleveret til mig ved underskrivelse af denne aftale om behandling.

 

 

Regler gældende for klienter på Det Gode Liv

Siderne er under opbygning ring derfor anonymt og gratis

- døgnet rundt vedr spørgsmål og rådgivning på

 

72 108 323

Vi sidder klar ved telefonen nu !!

Det Gode Liv

Forvent de bedste resultater

 

Du kan godt have høje forventinger til resulatet af din behandling. Vi er ikke bange for at vise vore samlede resulater frem, for de taler for sig selv.

Seneste nyt

 

Nye hold for ambulant behandling starter i uge 8

 

Hos os er det HELE familien der er i behandling for vi ved det er en familiesygdom. Ingen andre steder får du samme resultat og garanti.

 

 

Kontakt

 

Det Gode Liv IVS

Vejlevej 21, Gjerndrup, 6650 Brørup

Email: info@det-gode-liv.com

Døgntelefon: 72 108 323

Copyright @ All Rights Reserved