Stof- og hashmisbruger

Hash og kokain misbrug

Hash og kokain findes i dag i alle dele af samfundet og er let tilgængeligt, hvis blot man har pengene.

 

Men hash og kokain er vanedannende og afhængighedsskabende som alle andre rusmidler og på mange måder et lumskt rusmiddel. Både rusen og skadevirkningerne er udramatiske og kan let overses, men de er ikke desto mindre ødelæggende på langt sigt. Antallet af behandlingskrævende misbrugere i Danmark er anslået til ca. 50.000, og kun få er i behandling.

 

Hold øje med adfærdsændringer

Risikoen for at udvikle afhængighed er på niveau med risikoen for at blive afhængig af alkohol. Jo yngre man er, når man begynder at ryge, desto større er risikoen for at udvikle afhængighed.

 

Hvis der sker en påfaldende stærk og pludselig ændring i adfærd, kan det være tegn på stofmisbrug. Man skal derfor som forældre til stadighed være opmærksom på, hvordan ens børn har det og opfører sig.

 

Det er dog vigtig at huske på, at mange af tegnene på stofmisbrug kan forveksles med normal pubertetsudvikling, og i voksen alderen.

 

Samtidig er det ikke sådan, at et enkelt symptom behøver at give anledning til bekymringer. Men hvis der opstår flere symptomer, er det tid at tage en samtale med barnet om, hvad der sker i hans eller hendes liv.

 

Symptomerne kan være følgende:

 

 • Bratte humør- eller holdningsændringer.

 

 • Pludselig pjækkeri fra skolen eller ligegyldighed med skolearbejdet.

 

 • Pludselig modstand mod regler i hjemmet eller i skolen eller på jobbet

 

 • Usædvanlige vredesudbrud eller uligevægt.

 

 • Tiltagende tendens til at låne penge af forældre eller venner.

 

 • Den afhængiges ejendele forsvinder, uden at det kan forklares.

 

 • Den afhængige er hemmelighedsfuld omkring sin færden og sine ejendele.

 

 • Der opstår samvær med nye venner, som I sjældent ser noget til, og som jeres misbruger aldrig har snakket med jer om.

 

 • Den afhængige er oftere psykisk nedtrykt.

 

 • Vedkommende har svært ved at sove eller falde til ro.

 

 • I finder stoffer, remedier eller efterladenskaber, der har været anvendt til stofindtagelse.

 

 • Forsøg at undgå et skænderi

 

 • Har man mistanke om, at ens børn eller samlever ryger hash eller tager kokain., bør man ytre sin bekymring, men man skal undlade at moralisere eller skælde ud. Det kan føre til, at den afhængige blot ryger endnu mere.

 

Som pårørende kan man alliere sig med det Gode Liv, og nogle gange bag misbrugernens ryg. Som en start til at planlægge en evt forestående intervention, læs mere herom under pårørende.

 

Samtidigt er det vigtigt at vide, at hashen/kokainen er et symptom på nogle grundlæggende sociale og psykiske problemer, som også er behandlingskrævende, og bliver taget vare om i behandling på det gode liv

 

Efter endt behandlign er det meningsfuldt at hjlpe den afhængige ind i arbejde eller en uddannelse, også her finder du hjælp hos det gode liv.

 

 

Siderne er under opbygning ring derfor anonymt og gratis

- døgnet rundt vedr spørgsmål og rådgivning på

 

72 108 323

Vi sidder klar ved telefonen nu !!

Det Gode Liv

Forvent de bedste resultater

 

Du kan godt have høje forventinger til resulatet af din behandling. Vi er ikke bange for at vise vore samlede resulater frem, for de taler for sig selv.

Seneste nyt

 

Nye hold for ambulant behandling starter i uge 8

 

Hos os er det HELE familien der er i behandling for vi ved det er en familiesygdom. Ingen andre steder får du samme resultat og garanti.

 

 

Kontakt

 

Det Gode Liv IVS

Vejlevej 21, Gjerndrup, 6650 Brørup

Email: info@det-gode-liv.com

Døgntelefon: 72 108 323

Copyright @ All Rights Reserved